Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

Družice je na orbitě

Nanodružice VZLUSAT-1 byla 23. 6. 2017 vynesena na oběžnou dráhu v rámci mezinárodní mise QB50.

Družice je na orbitě ve výšce 510km, probíhají první kontakty s pozemní stanicí.

Cílem navrhovaného projektu je vývoj, výroba, kvalifikace a experimentální ověření výrobků / technologií na oběžné dráze Země (tzv. IOD – In Orbit Demonstration), které vyrábějí a vyvíjejí průmysloví partneři. Jedná se o radiačně odolný kompozitový housing elektroniky se zvýšenou tepelnou vodivostí, solární panel na kompozitovém podkladu, pole dutých koutových odražečů na kompozitové bázi, senzory vnějšího prostředí a dále vývoj a výroba komponent nutných pro realizaci experimentu na nanosatelitu VZLUSAT-1 na oběžné dráze Země, což je mechanismus výklopných panelů a měřící elektronika.

Aktuality

VZLUSAT-1, DRUHÁ NEJDÉLE FUNGUJÍCÍ DRUŽICE VELIKOSTI 2U SVĚTA,SHOŘEL V ATMOSFÉŘE

VZLUSAT_1 BYL DRUHOU NEJDÉLE FUNGUJÍCÍ DRUŽICÍ VELIKOSTI 2U SVĚTA A NEJDÉLE FUNGUJÍCÍ ČESKOU DRUŽICÍ VŮBEC

VZLUSAT-1 slaví pět let na oběžné dráze

Český nanosatelit VZLUSAT-1 je na oběžné dráze Země už pět let. Jeho životnost přitom byla původně odhadována na jeden rok. I po pěti letech ale systémy družice stále plně fungují a poskytují vědecká a technologická data. VZLUSAT-1 je výsledkem projektu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, (VZLÚ), komerčních firem a univerzit, do vesmíru byl „vystřelen“ 23. června 2017 z Indie. Od té doby oběhl Zemi více než 28 000krát.

VZLÚ získalo cenu Vizionář roku 2019 za nanosatelit VZLUSAT-1

Ocenění získaly inovace českých podniků s významným přínosem v technologické, společenské i ekonomické oblasti. Mezi oceněnými vizionáři pro rok 2019 byl i Výzkumný a zkušební letecký ústav. Předávání cen se uskutečnilo v úterý 3. prosince 2019 v pražském Hotelu Belvedere. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR.

Nanosatelit VZLUSAT-1 oslavil dva roky na orbitě

Dne 23.6. oslavil první český nanosatelit typu CubeSat dva roky na orbitě, VZLUSAT- 1 stále vysílá cenná data a některá řešení použitá při jeho konstrukci se již připravují pro komerční využití. Průměrná délka života CubeSatů se přitom udává 1,1 roku. VZLUSAT-1 tak vstoupil do vybrané společnosti zhruba 15 % CubeSatů, které jsou schopny operovat dva roky a více.

Družice oslavila 500 dní na orbitě

5. listopadu slaví česká nanodružice VZLUSAT-1 500 dní na orbitě. Během její dosavadní mise se podařilo shromáždit data pro výzkum zemské radiace a ověřit vlastnosti nových českých kompozitů pro kosmické použití.

13.3.2019 Oprava kabelu pozemní stanice

23.4.2018 Zveřejněny radiační mapy naměřené na palubě VZLUSAT-1

29.1.2018: Naměřeno více než 2GB dat

1.1.2018: Porucha rotátoru pozemní stanice

6.12.2017: Obnovena životnost družice

30.10.2017: 4000 expozice rentgenového dalekohledu

4.10.2017: Vyklopena rentgenová optika

30.9.2017 - VZLUSAT-1 100 dní ve vesmíru

19.9.2017: Radiační pole Země - dozimetrická měření

21.8.2017: První rentgenový snímek Slunce

31.7.2017 Jaké teploty měříme na orbitě Země

24.7.2017: První měření kvality kompozitového radiačního štítu

18.7.2017: KOSMONAUTIX.CZ o VZLUSAT-1

13.7.2017, stažena všechna data od začátku mise

5.7.2017, měříme rotaci družice

3.7.2017, Ověřena funkčnost solárních panelů

30.6.2017, první data z celé orbity

29.6.2017, potvrzení družice z NORADu

26.6.2017, hledáme družici mezi 31 dalšími

24.6.2017, platforma družice plně funkční

23.6.2017, 9:03:20, slyšíme maják

23.6.2017, 6:30 SELČ, JSME NA OBĚŽNÉ DRÁZE

Start je naplánován na pátek 23. 6. 2017

Termín startu je 23. 6. 2017 v 3:59 UTC. Místo startu: Indie

Základní informace o nanosatelitu VZLUSAT-1

VZLÚ je zapojen do projektu "Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1“, který je součástí programu Alfa poskytovaným Technologickou agenturou ČR.

Satelit VZLUSAT 1 na výstavě Gateway to space

Kromě skafandru J. Gagarina, lunárního vozíku Rover či orbitální stanice MIR je na výstavě k vidění model české nanodružice VZLUSAT-1, který je vyvíjen ve VZLÚ.

© 2024 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.