Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

13.7.2017, stažena všechna data od začátku mise

K dnešnímu dni jsme downloadovali veškerá nashromážděná data od začátku mise. Download funguje dobře, můžeme začít provádět dlohodobá měření a experimenty i v rámci fáze uvedení družice do provozu. První na řadě jsou dosimetrická měření pomocí detektoru Timepix.

V prvních týdnech jsme měli problémy s komunikací. Automatické systémy na palubě data průběžně ukládalya vznikl přebytek nestažených dat na palubě družice. Žádná data nebyla ztracena. Ke dnešnímu dni bylo staženo 30 000 chunků.

© 2024 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.