Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

21.8.2017: První rentgenový snímek Slunce

Máme dvě první pozitivní detekce Slunce!!

Snímky byly provedeny v ČR vyvinutým Miniaturizovaným rentgenovým dalekohledem.

Popis snímku:

Snímek je zobrazen v energetickém modu - barva každého pixelu je tedy energie dopadená na detektor viz legenda vpravo.
Většina je červená - nízké enezgie okolo 10 keV. To odpovídá spektru vyzařování tělesa - logaritmicky klesající křivka s energií.
Vysoké hodnoty nad 60 keV (mimo citlivost detektoru Timepix) mohou být vícezásahy - tomu pomůže kratší expozice v budoucnu.

Slunce je na fotce všude. každý zasažený pixel bez zásahů kolem je Sluneční foton. "šmouha" vlevo nahoře je pravděpodobně proton, dole "čára" elektron.

Jelikož družice rotuje tak jsme exponovali v průběhu rotace a snímek je tedy "rozmazaný" - proto je Slunce všude. Dále nemáme vyklopenou (rozumějte fokusovanou) optiku a tak jsou vidět vlastně jen průzory - ale rozptýlené díky rotaci.

 

 

© 2024 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.