Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

23.4.2018 Zveřejněny radiační mapy naměřené na palubě VZLUSAT-1

Toto je video z dlouhodobého skenování kosmické radiace (dozimetrie) měřené na palubě VZLUSAT-1 pomocí detektoru TIMEPIX. Jednotlivé snímky jsou vždy sbírány po dobu 24 hodin. Tato měření jsou opakována každý týden. Na mapách jsou hezky vidět jak Van Allenovy pásy, či Jihoatlantická anomálie, tak změny a projevy magnetosféry v čase.

Videa

© 2023 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.