Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

29.1.2018: Naměřeno více než 2GB dat

Ke dnešnímu dni (po 7 měsících mise) bylo na palubě VZLUSAT-1 změřeno a zpracováno již více než 2GB dat. Tyto data zahrnují především měření detektorem Timepix, data materiálového stárnutí experimentálních kompozitů (modul pružnosti, radiační stínění), data volatiles senzorů (těkavých látek na palubě) a dále měření základních Housekeeping dat (teplota, napětí, proudy systémů). Všechna data byla zpracována na palubě VZLUSAT-1 jednotlivými mikroprocesory přímo na deskách elektroniky a dále uložena, zpracována a zaslána do pozemní stanice palubním počítačem. V konečném počtu se na Zemi dostal jen zlomek (20 MB) dat, které po rozbalení čítají 120 MB dat v textových souborech. Tato data pak již dostatečně popisují potřebné měřené děje a další měření na oběžné dráze Země.

© 2024 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.