Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

29.6.2017, potvrzení družice z NORADu

Analýzou Dopplerova jevu z majákového vysílání jsme určili družici VZLUSAT-1 jako 2017-036AB dle TLE z NORADu. Toto potvrdil NORAD vydáním nových TLE. Aktuální TLE můžete nalézt zde https://www.celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt.

© 2024 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.