Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

31.7.2017 Jaké teploty měříme na orbitě Země

Z prvního měsíce měření vyhodnocujeme data. V grafu můžete vidět záznam z jednoho týdne měření teploty. Na vnějším plášti družice  panují rychlé a velké výkyvy teplot od -50°C až po +80°C a to během pouhých 95 minut jednoho obletu.

V dalším grafu můžete vidět detail měření teploty během jedné orbity. Zatímco na vnějším pláště se teploty radikálně mení, dlaší křivky popisují vnitřní teploty. Uvnitř družice panují malé výkyvy teplot od 0°C do 20°C.

 

© 2023 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.