Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

5.7.2017, měříme rotaci družice

Pro měření družice používáme několik detektorů. Základním je gyroskop. Palubní gyroskop je schopen detekovat rychlosti rotace větší než 3° za sekundu. Z prvních měření jsme zjistili, že měřená hodnota kolísá kolem 0°/sec tedy že družice rotuje pomaleji než 3°/sec. Pro přesnější měření byl tedy použit palubní magnetometr. Z vyhodnocení dat vyplývá, že družice rotuje s periodou 120s kolem osy Z, respektive 160s kolem Y a 480s kolem osy X.

Pětiminutový záznam dat z tříosého palubního magnetometru (měřeno v inženýrských jednotkách) můžete vidět na obrázku.

© 2023 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.