Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

Inženýring

Inženýring a plánování mise jsou první kroky při vývoji.

VZLUSAT-1 byl plánován jako jeden z 50 podobných družic mezinárodní mise QB50. Orbita i požadavky a podmínky mise byly stanoveny společně pro všech 50 nanodružic. Vývoj jednotlivých družic již spadal do kompetence samostatných týmů, které musely splnit požadavky mise QB50 a přizpůsobení družice vědeckému přístroji FIPEX. Další vývoj subsystémů a vlastních experimentů vedlo VZLÚ. Nedílnou součástí inženýringu je tvorba výrobních podkladů a vytvoření dokumentace pro výrobu, montáž i zkoušení družice. Přiložená schémata a diagramy jsou jen ukázkou z velkého množství nezbytné dokumentace pro splnění požadavků a potřeb mise.

Galerie obrázků

© 2024 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.