Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

Nanosatelit VZLUSAT-1 oslavil dva roky na orbitě

Dne 23.6. oslavil první český nanosatelit typu CubeSat dva roky na orbitě, VZLUSAT- 1 stále vysílá cenná data a některá řešení použitá při jeho konstrukci se již připravují pro komerční využití. Průměrná délka života CubeSatů se přitom udává 1,1 roku. VZLUSAT-1 tak vstoupil do vybrané společnosti zhruba 15 % CubeSatů, které jsou schopny operovat dva roky a více.

Dne 23.6. oslavil první český nanosatelit typu CubeSat dva roky na orbitě, VZLUSAT- 1 stále vysílá cenná data a některá řešení použitá při jeho konstrukci se již připravují pro komerční využití. Průměrná délka života CubeSatů se přitom udává 1,1 roku. VZLUSAT-1 tak vstoupil do vybrané společnosti zhruba 15 % CubeSatů, které jsou schopny operovat dva roky a více.

Nanodružice VZLUSAT-1 byla vyvinuta Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) ve spolupráci se společnostmi Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., 5M s.r.o., TTS s.r.o., HVM Plasma s.r.o. a IST s.r.o. a univerzitami FEL ZČU, ČVUT ÚTEF, FEL a FJFI. Na palubě VZLUSAT-1 najdeme miniaturizovaný rentgenový dalekohled, přístroj FIPEX pro měření koncentrace kyslíku v atmosféře a také v Čechách vyvinutý radiační štít z kompozitního materiálu a další experimenty.

Přesto, že je satelit stále funkční, jeho misi lze zhodnotit z komerčního i vědeckého hlediska již nyní. Zajímavé vědecké výsledky přinesl rentgenový dalekohled, který se skládá z multifoliového optického širokoúhlého systému typu "račí oko" pro energii rentgenového záření 3–30 keV. Optika byla vyvinuta v české společnosti Rigaku Inovative Technologies Europe. Detekce je založena na pixelovém senzoru Timepix, vyvinutém v rámci mezinárodního konsorcia v ČVUT ÚTEF. V průběhu dvou let činnosti družice na oběžné dráze bylo nasbíráno velké množství rentgenových dat, umožňujících sestavit radiační mapy Země. Jedním z nových výstupů je například rozlišení rentgenových a gama fotonů od ostatních ionizujících částic kterým je družice vystavena. Pro tuto separaci byla provedena nová měření ve speciálním režimu operování detektoru Timepix na palubě VZLUSAT-1.

Mise VZLUSAT-1 má i komerční potenciál. Jednotlivé společnosti měly jedinečnou příležitost si ověřit, zdali jejich řešení funguje ve vesmíru, což je příklad kompozitního radiačního štítu od společnosti 5M, jehož radiační vlastnosti jsou měřeny pomocí miniaturního dosimetru, který byl vyvinut ve VZLÚ a který  se nyní připravuje jako komerční řešení, které budou moci používat další satelity nebo drony.

V roce 2021 by měl odstartovat VZLUSAT-2, který na palubě ponese nový přístroj SpacePix vyvíjený společně firmou ESC a ČVUT FJFI. Dále bude na palubě mimo jiné i experimentální kamera pro sledování Země a nové generace přístrojů, které se osvědčily na první družici. 

V současné době je vyvíjena druhá generace rentgenového dalekohledu s podporou ESA. Na vývoji se kromě VZLÚ podílí společnost Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., Advacam s.r.o, 5M s.r.o., TTS s.r.o., HVM Plasma spol. s r.o. a BS Senzors s.r.o.. Cílem druhé generace je ukázat, že existuje relativně levná varianta malých družic, která by umožnila vědecké monitorování rentgenových záblesků. Stavbou takového zařízení by se Česká republika zařadila mezi několik málo zemí schopných samostatně vyvinout kosmický rentgenový dalekohled.

Družice se dnes pohybuje na polární dráze ve výšce 495 km rychlostí 7610 m/s. Na orbitu byla vynesena v rámci mezinárodní mise QB50 23. června 2017, do plného provozu byla uvedena 2. srpna 2017. Nanodružice VZLUSAT-1 je trvale operována z pozemní stanice FEL ZČU.

© 2024 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.