Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

Testování

Testování je nedílnou součástí vývoje kosmických přístrojů a družic.

Pro ověření funkcí jednotlivých zařízení a přístrojů se provádí testování. Společně s testováním a zkoušením se provádí i kalibrace jednotlivých senzorů nebo přístrojů. Během této doby byly postupně testovány jednotlivé elektronické desky a byla ověřena vzájemná spolupráce a funkčnost s palubním počítačem. Dále byly desky složeny do subsystému platformy družice (EPS, OBC, Rádio). Tento subsystém byl samostatně otestován a byla provedena i zkouška komunikace s pozemní stanicí. Následně byla sestavena celá družice. Vzájemné vazby jednotlivých přístrojů jsou však složité a vzniká mnoho funkčních obtíží či chyb. Tyto je nutné odhalit a odstranit. Od prvního sestavení letového modelu nanodružice VZLUSAT-1 do začátku předletové přípravy trvala testovací kampaň 5 měsíců.

Galerie obrázků

© 2022 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.