Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

Výzkum atmosféry přístrojem FIPEX

Měření atomárního a molekulárního kyslíku.

VZLUSAT-1 je jednou z družic mezinárodní sítě družic QB50 pro in-situ měření nízkých vrstev termosféry přístrojem FIPEX pro měření atomárního a molekulárního kyslíku.

FIPEX Technologické Univerzity Dresden (ϕ-(Phi=Flux)-Probe-Experiment) je vědecký přístroj schopný rozlišit a měřit časovou proměnnost chování atomárního kyslíku jako klíčový parametr nízkých vstev termosféry. Atomární kyslík je dominantní v této oblasti a proto jeho měření je rozhodující pro korelaci a ověření modelů atmosféry. Navíc eroze povrchů kosmických družic interakcí s kyslíkem je významným zájmem a in-situ studiem samo o sobě.

Vědecký přístroj FIPEX sestává z následujících experimentů:

  • ϕ-(Phi=Flux)-Probe-Experiment (FIPEX) od Institute of Aerospace Engineering, Technische Universität Dresden (TU Dresden), Německo,
  • Povrchové teploměry (Surface thermal monitors (STM) (dodané MSSL), Belgie.

 

© 2024 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.