Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

VZLÚ získalo cenu Vizionář roku 2019 za nanosatelit VZLUSAT-1

Ocenění získaly inovace českých podniků s významným přínosem v technologické, společenské i ekonomické oblasti. Mezi oceněnými vizionáři pro rok 2019 byl i Výzkumný a zkušební letecký ústav. Předávání cen se uskutečnilo v úterý 3. prosince 2019 v pražském Hotelu Belvedere. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR.

Ocenění získaly inovace českých podniků s významným přínosem v technologické, společenské i ekonomické oblasti. Mezi oceněnými vizionáři pro rok 2019 byl i Výzkumný a zkušební letecký ústav. Předávání cen se uskutečnilo v úterý 3. prosince 2019 v pražském Hotelu Belvedere. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR.

Česká nanodružice, která pracuje na orbitě již téměř dva a půl roku byla oceněna nejen za svůj primát – je první českou nanodružicí, ale také za dobu, po kterou posílá vědecká data zpět na zem. Průměrná doba dožití nanosatelitu je přitom okolo jednoho roku.

Odbornou porotu tvořily instituce zabývající se podporou inovací, aplikovaného výzkumu a podnikání. Konkrétně o projektech rozhodovali zástupci z Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, České exportní banky, Českého statistického úřadu, Komerční banky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, sdružení CzechInno, Technologické agentury ČR, Technologického centra Akademie věd ČR a Úřadu průmyslového vlastnictví. Ocenění Vizionář 2019 si odneslo celkem osm českých podniků a organizací. CzechInno dále vyhlásilo také sedm čestných uznání poroty a již počtvrté udělilo titul Osobnost projektu Vizionáři.

Projekt Vizionáři vznikl již před 9 lety a jeho cílem je oceňovat české firmy, podnikatele a konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

© 2024 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.