Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

Základní informace o nanosatelitu VZLUSAT-1

VZLÚ je zapojen do projektu "Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1“, který je součástí programu Alfa poskytovaným Technologickou agenturou ČR.

VZLUSAT-1 je nanosatelit typu CubeSat o velikosti 2U (20cm x 10cm) s výklopnými panely vyvíjený ve VZLÚ. Primárním cílem projektu VZLUSAT-1 je vývoj, výroba, kvalifikace a experimentální ověření výrobků a technologií na oběžné dráze Země.

VZLÚ vytváří návrh malého testovacího nanosatelitu typu CubeSat, který bude vypuštěn na oběžnou dráhu Země a následně zpracuje telemetrické informace a data naměřená ve vesmíru. Na realizaci tohoto projektu se podílí kromě VZLÚ i další české letecké firmy: 5M, Innovative Sensor Technology a TTS.

Podmínkou splnění cílů je plně funkční nanosatelit operovaný pomocí pozemní stanice.

Nyní jsou výrobky vyvinuty do stavu kvalifikačních modelů. Jednotlivé výrobky budou podrobeny testovací kampani, funkčním a environmentálním zkouškám v odpovídajícím kosmickém prostředí.

Od července je projekt rozšířen o X-ray teleskop neboli rentgenový dalekohled. V případě úspěšné realizace bude na oběžnou dráhu kolem Země vynesen rentgenový dalekohled pro sledování Slunce ve středně tvrdé rentgenové oblasti, čímž se Česká republika zařadí mezi právoplatné účastníky mise QB50, během které bude vyneseno 50 nanosatelitů z celého světa. Jedná se o unikátní rentgenový monitorovací systém, který by mohl být v budoucnu použit na širokoúhlé rtg. monitorování Slunce v reálném čase. Vývoj těchto unikátních optických a detekčních rentgenových technologií umožňuje nepřímo rozvoj nanotechnologií.

Celý nanosatelit je rozdělen na jednotlivé elementy, které tvoří tzv. payload (náklad) a vlastní letovou platformu.

© 2023 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.