Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

19.9.2017: Radiační pole Země - dozimetrická měření

Detektor částic o vysokém rozlišení je součástí miniaturizovaného rentgenového dalekohledu na palubě VZLUSAT-1. Ten je určen pro zobrazení rentgenových snímků stelárních objektů, a umožňuje též precizní měření a charakterizaci radiačního pole podél orbity družice. Data z detektoru lze získávat např. dozimetrická, kdy se vyhodnotí celkové množství deponované energie na plochu detektoru za jednotku času. Výslednou veličinou je pak celková radiační dávka (total radiation dose) v daném místě na oběžné dráze Země. Z těchto jednotlivých záznamů měřených v průběhu několika dní lze pak sestavit mapu radiačního pole Země ve výšce družice (500 km). Následující obrázek zobrazuje jedno takové měření provedené nanodružicí VZLUSAT-1 ve dnech 18. - 19. 9. 2017.

Výsledná radiační mapa Země ukazuje celkovou dávku radiace měřenou nanodružicí VZLUSAT-1 ve dnech 18. - 19. 9. 2017 v průměrné výšce 500 km nad povrchem Země. Zobrazená veličina, jíž je energie deponovaná na ploše detektoru za jednotku času, slouží k určení výsledné radiační dávky. Barevná škála přiložená k obrázku pokrývá sedm řádů v logaritmické stupnici.

© 2023 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.