Česká technologická nanodružice

Vyvíjená ve spolupráci výzkumné instituce, komerčních firem a univerzit

24.7.2017: První měření kvality kompozitového radiačního štítu

Bylo prvedeno první pokusné měření kvality radiačního štítu (deskového materiálu vyvinutého pro stínění kosmické radiace). Tento materiál byl vyvinut v ČR za podpory TAČR ALFA.Samotné měření je umístěno na desce elektroniky MES k níž jsou připojeny tři křemíkové XRB PIN diody. První dioda nemá stínění, druhá je stíněná nově vyvinutým kompozitovým radiačním štítem a třetí je navíc stíněna wolframovým plechem. Měření je součástí HM (Health Monitoring) systému.

Z prvních dat víme, že všechny tři detektory fungují a dodávají data. Byly vyzkoušeny různé délky expozice. Z výsledků měření je jasné, že kompozit stíní kosmickou radiaci. Pro určení konkrétní radiační dávky kterou je kompozit schopen stínit je třeba provést detailnější měření.

© 2023 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.